مصرف‌کننده

دسترسی متن کامل - 
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر  ...

توسعه روندهای اجتماعی، توسعه تکنولوژی‌های جدید، عوامل اقتصادی (بویلینگن، 2004) ایده‌های جدید و توانایی برقراری ارتباطات شخصی و نیاز به انجام تجارت در هر مکان و زمانی از جمله روندهای […]