نظم عمومی

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 18

در این خصوص به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:نظريه شماره ۳/۷[101] مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییهدر موردي که عدم عزل وکيل ضمن عقد […]