پلاسمایی

دسترسی به منابع مقالات :
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال-  ...

5- صحت اطلاعات به دست آمده از دستگاههای اندازهگیری1-7 . محدودیتهای پژوهش1-تفاوتهای فردی و عوامل وراثتی آزمودنیها قابل کنترل نبود.2-تغذیه آزمودنی ها قابل کنترل نبود.1-8 . تعریف مفهومی و عملیاتی […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- قسمت  ...

2-2-2-1-1-3 . فسفولیپاز A2فسفولیپازA2 (PLA2)[22] آنزیمی است که فسفولیپیدهای غشایی را برای آزادکردن اسید آراشیدونیک می شکند. فعال سازیPLA2 موجب تحریک فعالیت NADPH اکسیداز، افزایش تولیدROS میتوکندری عضله و سیتوزول، و […]

جستجوی مقالات فارسی - اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی- قسمت  ...

2-1- بررسی نظریه‌های پیرامون تحقیق2-1-1- سس فرانسویسس سالاد فراورده غذایی نیمه جامد یا سیال است که از روغن‌های گیاهی خوراکی، سرکه، آبلیمو، تخم مرغ، فراورده‌های لبنی، افزودنی‌ها و طعم دهنده‌های […]