کنترل

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان  ...

به بیان دیگر، نگرش از سه بعد «شناختى»، «عاطفى» و «رفتارى» تشکیل مى‌شود. بعد «شناختى» به اطلاعات و دانسته‌هاى فرد درباره یک موضوع، رویداد یا عمل مربوط مى‌گردد. بعد «عاطفى» […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت- قسمت  ...

: V بردار ولتاژ شین های سیستمI : بردار تزریق جریان:YN ماتریس اومپدانس گره سیستمچون در معادلات موظف هستیم تغییر دهنده های تپ را نمایش دهیم همچنین کنترل های تغییری […]