آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران -متن کامل

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه  قوه مجریه به مجموعه دستگاه هایی در یک نظام حقوقی گفته می شود که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد. در نظام های مختلف حقوقی قوه مجریه ممکن است... ادامه

تعریف کلاهبرداری سنتی و اینترنتی

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با... ادامه

پایان نامه ارشد – مسئولیت عمومی شهرداری -اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن -متن کامل

مسئولیت عمومی شهرداری با توجه به مطالب ارائه شده، بحث در این است که شهرداری ممکن است در پی اقدامات اجرایی خود طبق وظایف کلی خود، خساراتی را به دیگران وارد کند. حال باید دید این وظایف... ادامه

پایان نامه ضمان غرور-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

ضمان غرور در تعریف قاعده غرور گفته شده است که، در هر مورد که در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. بنابراین در تحقق غرور لازم است که... ادامه