تحقیق رایگان درمورد تبلیغات رسانه

A businessman carrying a briefcase stands at the bottom of a red ladder. He gazes up at the red ladder which disappears into the cloudy sky. The clouds allow for text and copy.

مشتریان
q3
6.97
33
0
1.06
0.75
1.37
بسته بندی
q4

 
 
-1.46
33
0.15
-0.32
-0.78
0.13
کیفیت(میزان برق مصرفی)
q5
13.35
33
0
1.38
1.17
1.59
طراحی
q6
7.92
33
0
1.03
0.76
1.29
ویژگی
q7
11.89
33
0
1.21
1
1.41
اندازه
q8
4.46
33
0
0.94
0.51
1.37
خدمات
q9
8.54
33

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0
1.26
0.96
1.57
تضمینات
q10
6.88
33
0
0.87
0.61
1.12
مرجوعی ها
q11
-0.67
33
0.51
-0.15
-0.59
0.3
توجه به سلیقه بازار
q12
6.41
33
0
0.91
0.62
1.2
لیست قیمت های فروش
q13
10.98
33
0
1.21
0.98
1.43
تخفیفات
q14
8.87
33
0
1.11
0.86
1.37
مساعدت های ویژه
q15
5.42
33
0
0.74
0.46
1.01
زمان پرداخت
q16
5.19
33
0
0.85
0.52
1.19
شرایط اعتبار
q17
0.14
33
0.89
0.03
-0.39
0.45
کانال های توزیع (عمده فروشی و خرده فروشی)
q18
4.72
33
0
0.71
0.4
1.01
گستردگی شبکه توزیع
q19
6.09
33
0
0.71
0.47
0.94
موجودی و سطح آن
q20
4.96
33
0
0.74
0.43
1.04
سرعت و کیفیت ترابری
q21
-1.87
33
0.07
-0.35
-0.74
0.03
مدیریت واسطه ها
q22
3.88
33
0
0.47
0.22
0.72
کانال توزیع الکترونیکی و اینترنتی
q23
-1.46
33
0.15
-0.32
-0.76
0.12
پوشش کالا
q24
2.77
33
0.01
0.5
0.13
0.87
مکان های عرضه
q25
6.78
33
0
0.97
0.68
1.26
برگزاری نمایشگاه
q26
5.35
33
0
0.75
0.47
1.04
روابط عمومی‌قوی و خبرگی نیروی فروش
q27
7.1
33
0
0.97
0.69
1.25
تبلیغات رسانه ای
q28
6.84
33
0
1

0.7
1.3
بهره گیری از اینترنت
q29
-1.14
33
0.26
-0.24
-0.66
0.19
استفاده از نشریات و گزارش ها
q30
3.61
33
0
0.74
0.32
1.15
4-2-2 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP)
با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات بیش از یک نفر استفاده شده است از تکنیک AHP گروهی استفاده شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتن 35 پرسشنامه، مقایسات زوجی حاصل از هر فرد باید در یک ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی جمع بندی شود. بنابراین جهت تشکیل ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی، از نمرات تحصیص داده شده توسط افراد میانگین هندسی گرفته می‌شود. این امر برای تمامی زیر معیارها نیز انجام شده و در نهایت با ضرب نمودن اوزان معیارها در وزن زیرمعیارها وزن نهایی هر زیر معیار حاصل گشته است.
4-2-3 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی
ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی که سطح دوم از ساختار سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند پس از ایجاد به صورت ماتریس تلفیق شده نمرات هر پاسخگو در جدول زیر آمده است. برای تشکیل این ماتریس از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا معیارها را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از آن با بهره گرفتن از میانگین هندسی 35 ماتریس حاصل از پاسخخ افراد به ماتریس زیر تبدیل شد.
جدول 4-3ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی
معیارها
محصول
قیمت
ترفیع
مکان
محصول
1.000
0.465
0.650
4.012
قیمت
1.326
1.000
3.546
5.435
ترفیع
0.549
0.434
1.000
4.451
مکان