هفت سنگ: زمستان در راه است

نوامبر 13, 2019 edame 0

زندگی امروزی اونقدر پرفشار و پراسترس شده که حتی آسونترین کارا هم در آدمی تنش و استرس به وجود میارن. این وسط هممون احتیاج به فضایی […]

هفت سنگ: ماجراجویی سوپی

نوامبر 13, 2019 edame 0

زندگی امروزی اونقدر پرفشار و پراسترس شده که حتی آسونترین کارا هم در آدمی تنش و استرس به وجود میارن. این وسط هممون احتیاج به فضایی […]