دانلود پایان نامه : مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

2-5-1-      نظریه‌های بهزیستی روانی 2-5-1-1-    مدل تعادل پویا براساس مدل تعادل پویا پژوهش ها در زمینه ی بهزیستی روانی براساس این تفکر بوجود آمدند که اگر شخص قادر به دنبال کردن و انجام... ادامه

پایان نامه اهمیت طرحواره مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

آنچه در پیامد به طور ضمنی وجود دارد، “بایدها” هستند مثل : کارها باید طبق میل من پیش بروند، من باید نگران مشکلات دیگران باشم و مواردی از این قبیل. به نظر الیس “بایدها” نه... ادامه