بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران، اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال

از اول آذر تا اواخر اسفند صادرات گل از ایران رونق می گیرد و از اسفند ماه به بعد به دلیل اینکه کشورهای دیگر گلهایی با کیفیت برتری تولید می کنند و امکانات بالاتری برای تولید دارند در... ادامه

اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور، حمل و نقل گل و گیاهان زینتی

رقم صادرات ایران با سهم تولید ایران در جهان به دلیل وجود معضلاتی که در بخش صنعت پرورش گل وجود دارد هرگز هماهنگ نبوده و امید می رود که با بهبود نظام تولید و صادرات میتوان به جایگاه... ادامه