خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی : هر چند رابطه خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در پژوهشهای متفاوت مورد برسی قرار گرفته اما هیچ مدل نظری واسه توضیح دلیل اتحاد اونا در دست نیس. بیشتر... ادامه

روانشناسی رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی (OCB) رفتاریه که بصورت رسمی به وسیله سیستم‏های اجباری ارائه نمی‏شه بطوریکه هنوزم به کارکرد موثر سازمان کمک می‏کنه مثال‏هایی از این... ادامه

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت الف) دیدگاه روانکاوی فروید، نگاه بی توجه به معنویت و تجربه های الهی داشت و دیدگاهش نسبت به مذهب از اینم منفی تر بود. اون گفت (من نمی تونم این احساسات... ادامه

مشکل در روابط عاطفی همسران

آسیب شناسی زندگی زناشویی در سالهای گذشته الگویی در مورد آسیب شناسی زندگی زناشویی جفت و جور آمده که در اون به دو ویژگی مهم زندگی زناشویی توجه شده. ازدواج یه سری از روابط مختلفه که هر... ادامه

عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی

مولفه های مشترک نظریه های انگیزش: با دقت در عناصر و محتوای نظریه‌های ذکر شده می توان به مؤلفه های مشترک بین نظریه‌ها دست یافت. پس از بررسی عناصر مشترک، سه مفهوم عمده از خانواده بزرگ... ادامه

مفاهیم و رویکردهای  عدالت سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی    * مفاهیم و تعاریف  عدالت سازمانی  : مفهوم عدالت در طول قرون مورد توجه و علاقه دانش مندان بوده است . اگر بخواهیم از دیدگاه  غربی موضوع را مورد توجه قرار دهیم... ادامه