میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

طبق ماده 16 قانون ثبت احوال پدر، مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد، مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت ولایت انتخاب شده باشد، ولی یا قیم یا امین... ادامه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

دیدگاه سنت اسلامی به کودک، بر محور خانواده قرار دارد. (سالازار فلکمن، 1386-87: 107) خانواده نقش بسیار مهم و حیاتی دارد، از این رو دارای مقررات ویژه و دقیقی است تا کودکان، چه از نظر جسمی و چه... ادامه