منبع تحقیق با موضوع بیع بین المللی

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

…………………………………………………….25 د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26 گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26 گفتار دوم: مقایسه […]

بیع بین المللی

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

…………………………………………………….25 د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26 گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26 گفتار دوم: مقایسه […]

پیشگیری از جرم

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم 15 گفتار اول: عوامل جرم زا 15 گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم 23 مبحث […]

دانلود تحقیق در مورد شرکتهای تجاری

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

146گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159مقدمهتأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی […]

منبع مقاله با موضوع اسناد الکترونیکی

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

……………………………………………………………… 34قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36ذخیره سازی […]

رضایت مندی زناشویی

فوریه 6, 2019 مدیر سایت 0

3-8-1- اعتبار و روایی: 69  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات: 703-9- مقیاس […]